De patiënten met heterozygote familiale hypercholesterolemie worden opgevolgd in samenwerking met de tweede lijn. Screening van eerstegraadsfamilieleden is aangewezen om bijkomende gevallen van familiale hypercholesterolemie op te sporen (88).

Ook patiënten met ernstige (maligne) hypertensie of een vermoeden van secundaire hypertensie moeten naar de tweede lijn verwezen worden (89).
De begeleiding van mensen met diabetes vereist de systematische inschakeling van andere, erkende eerstelijnswerkers: educator, (referentie)verpleegkundige, diëtist(e), apotheker, bewegingstherapeut, psycholoog en praktijkassistent. Er moet een structurele samenwerking zijn met de tweede (en derde) lijn op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit. Deze samenwerking is het best gebaseerd op gevalideerde zorgpaden (90).

Voor de begeleiding van patiënten met obesitas kan een verwijzing naar een diëtist(e) zinvol zijn. Bij hoogrisicopatiënten pre- en postincident is dit zeker aan te bevelen, ook als er geen overgewicht is (91).

Voor patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis is een cardiologisch advies nodig alvorens een intensief trainingsprogramma wordt opgestart.