Elke hoogrisicopatiënt (risico =10%) moet volgende medicamenteuze behandeling krijgen:

 

Standaard

 • ASA-preparaat 75 mg tot 150 mg
 • Simvastatine of pravastatine 40 mg (83)
  Streefwaarde: totaalcholesterol <190 mg/dl en LDL cholesterol <115mg/dl
  Leeftijdsgrens:
  • geen voor personen met hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis
  • 70 jaar hoog risico zonder hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis

Bijkomend

 • Indien ook hypertensie
  • Strikte tensieregeling: eerste stap thiazidediureticum (chlortalidone 25 mg);
   tweede stap: bètablokker (niet atenolol), ACEI of calciumantagonist.
   Streefwaarde: bloeddruk <140/90 mmHg
 • Indien ook diabetes type 2
  • Nog striktere bloeddrukregeling, bij microalbuminurie zeker ACEI toevoegen.
   Streefwaarde: bloeddruk <130/80 mmHg
 • Indien postinfarct
  • Bètalyticum (metoprolol 200 mg, propranolol 160 mg of timolol 20 mg);
   het gebruik van ACEI (perindopril 8 mg of ramipril 10 mg) is te overwegen.


Overweeg bij patiënten met matig risico (score =5% en =9%) dezelfde medicamenteuze behandeling als bijkomende risicofactoren zoals sedentarisme en abdominale obesitas aanwezig zijn. Houd rekening met de wens en motivatie van de patiënt, alsook met comorbiditeit die impact heeft op de levensverwachting alvorens te starten.