Bij diabetici is een strikte bloeddrukregeling extra belangrijk; de cardiovasculaire winst was in de UKPDS sterk significant (80) . Als eerstekeuzepreparaat zijn er argumenten voor zowel laaggedoseerde diuretica, ACEI, bètablokkers als voor calciumantagonisten (81). Heel vaak zullen verschillende antihypertensiva nodig zijn, waarbij men de mogelijke startmedicaties kan combineren. Bij microalbuminurie zal een ACEI worden gestart (82).

Streefwaarde: voor patiënten met diabetes mellitus type 2 zal men streven naar een bloeddruk lager dan 130/80 mmHg.