Een globaal cardiovasculair risicobeheer is maar volledig als men tracht op alle therapeutische objectieven vooruitgang te boeken. Hierbij zal de huisarts de patiënt helpen om de prioriteiten in het behandelplan vast te leggen:
  • De behandeling is gericht op het behalen of zo dicht mogelijk benaderen van die ideale streefwaarden. Het zal nodig zijn om stapsgewijs naar de streefwaarden toe te werken.
  • Elke stap in de richting van de streefwaarden moet als een succes worden beschouwd.
  • Het motiveren van de patiënt om een mogelijk levenslange therapie vol te houden zal nodig zijn, vooral voor de patiënt zonder klachten.