Het absoluut cardiovasculaire risico van de patiënt vormt het uitgangspunt voor een globale aanpak met specifieke adviezen voor voeding, rookstop en lichamelijke inspanning en het voorschrijven van een medicamenteuze behandeling.