( zie steekaart.jpg 189.60 Kb )

De identificatie van risicopatiënten moet in een drukke huisartsenpraktijk snel en accuraat kunnen gebeuren.

Het cardiovasculaire algoritme is een praktisch implementatie-instrument van de Score-risicotabellen (zie bijlage 2) waarbij in drie eenvoudige stappen patiënten tussen 40 en 75 jaar gescreend en ingedeeld kunnen worden volgens hun cardiovasculaire risiconiveau, en dit ongeacht de reden van het doktersbezoek.

In de eerste stap wordt door anamnese en klinisch onderzoek én ondersteund door een eenvoudig memotechnisch middel (ABCDEF), een inventaris gemaakt van zes belangrijke risicofactoren (23). Na deze stap is het voor 40% van de patiënten al duidelijk wat hun risiconiveau is: hoog voor de patiënten met diabetes mellitus type 2 met één andere risicofactor (bv. ouder dan 50 jaar) en voor patiënten met een voorgeschiedenis van persoonlijk ischemisch incident, laag voor personen zonder risicofactoren of met enkel roken als risicofactor. Dit bespaart veel tijd voor de huisarts: voor deze personen moet er niet naar de risicotabellen worden gegrepen om tot een therapeutische beslissing te komen. Voor de laagrisicopatiënten is zelfs geen bloedafname nodig omdat dit het beleid voor die patiënt niet noemenswaardig zal beïnvloeden (24).