Het risico op hart- en vaatziekten wordt bepaald door de aan- of afwezigheid van risicofactoren. De lijst van gekende risicofactoren is zeker nog niet volledig. Bovendien zijn sommige van de belangrijkste risicofactoren niet beïnvloedbaar en dus geen aangrijpingspunt voor een interventie (21).

Om bij de patiënt een evaluatie te kunnen maken van zijn risico op een hart- en vaatziekte moeten de aanwezige risicofactoren worden geïnventariseerd. Om dit op een vlotte en snelle manier te kunnen doen, werd door de groep van professor Boland een algoritme ontwikkeld (zie bijlage 1) (22). Dit algoritme werd bij consensus door de auteursgroep geadapteerd.