Met deze aanbeveling over globaal cardiovasculair risicobeheer kunnen huisartsen op een snelle en accurate manier het risico op hart- en vaatziekten bij hun patiënten bepalen. De huisarts zal in de eerste plaats hoogrisicopatiënten opsporen en behandelen, omdat bij hen de grootste absolute gezondheidswinst geboekt kan worden (1). Het uiteindelijke doel van deze aanbeveling is de kans op een eerste of nieuwe manifestatie van een cardiovasculair incident bij de patiënt te verminderen.