AB Cradiovasulair risicobeheer Bijlage 3

Diabetes type 2-patiënten met minstens één bijkomende risicofactor (A ≥50 jaar; B ≥140/90 mmHg, of medicatie; C ≥1 per dag; F+) worden beschouwd en behandeld als patiënten met een hoog cardiovasculair risico. Het is een pragmatische aanpak die evenwel gebaseerd is op epidemiologische evidentie:

  • Het cardiovasculaire risico ligt twee- tot viermaal hoger bij een diabetespatiënt dan bij een niet-diabetespatiënt met gelijke andere risicofactoren.
  • Het cardiovasculaire risico van een diabetespatiënt pre-event is gelijk aan dat van een niet-diabetespatiënt post-event.
  • Vrouwen met diabetes verliezen hun geslachtsgebonden bescherming tegenover cardiovasculaire aandoeningen.
  • 65% van de diabetes type 2-patiënten sterft door macrovasculaire verwikkelingen.

Ook de meest recente internationale guidelines beschouwen diabetes type 2-patiënten als personen met een hoog cardiovasculair risico. Zowel de ‘Joint European Task Force’ in 2003 als de NCEP in 2004 hebben diabetes erkend als een hoog cardiovasculair risico: “As noted earlier, the NCEP considers diabetes a CHD risk equivalent. There are several reasons for this classification. Several studies have shown that patients with type 2 diabetes and other risk factors have an absolute risk for a first major coronary event similar to the risk for recurrent events in nondiabetic patients with CHD. In addition, patients with type 2 diabetes are more likely to die from an initial MI than non diabetic patients. Patients with diabetes who develop CHD have a far worse prognosis than their nondiabetic counterparts. The NCEP ATP III guidelines therefore recommend treating patients with type 2 diabetes the same as patients with established CHD.” De Score-risicotabellen hebben bijgevolg geen aparte tabellen voor diabetespatiënten.
De recente veranderingen in de Belgische terugbetalingscriteria voor statines beschouwen diabetes type 2-patiënten vanaf 40 jaar en diabetes type 1-patiënten met microalbuminurie als patiënten met een hoog cardiovasculair risico (113).