Astma bij kinderen

Gevalideerd onder het nummer 99/04

Auteurs: Hilde Stoffelen, Leen De Schampheleire, Werner Van Peer

pdf  Astma bij kinderen (175 kB)

  • Aangezien astma de meest voorkomende chronische kinderziekte is, wordt iedere huisarts frequent geconfronteerd met zuigelingen of kinderen met terugkerend hoesten, piepende ademhaling en dyspnoe. De vage definitie van astma en het recidiverend beloop van de ziekte maken de diagnosestelling een uitdaging voor elke clinicus. Er bestaat immers geen “gouden standaard”- instrument voor het duiden van astma, geen gevalideerde anamnestische vragenlijsten, geen pathognomonische tekens op klinisch onderzoek en ook geen biologische of functionele testen die het bestaan van astma onomstotelijk aantonen. In de tekst wordt dan ook, in consensus met de Belgische kinderpneumologen, een praktisch bruikbaar werkschema voorgesteld waarbij het concept “proefbehandeling” een centrale positie vervult. Bij elk kind met klinische vermoedens van astma wordt een proefbehandeling met bronchodilatatoren of in tweede instantie met anti-inflammatoire middelen ingesteld. Wanneer de behandeling succesvol is, wordt het klinisch vermoeden van astma aldus bevestigd. 

  • Bij de behandeling van astma wordt een trapsgewijze benadering voorgesteld. Hygiënische maatregelen zoals rookstop van de ouders en saneringsmaatregelen bij huisstofmijtallergie horen bij de eerste aanpak. Afhankelijk van de ernst van het klinisch beeld wordt ofwel een intermittente behandeling met bronchodilatatoren ofwel een onderhoudsbehandeling met anti-inflammatoire medicatie voorgesteld. De ouders worden voorgelicht de onderhoudsbehandeling ook in klachtenvrije episodes door te geven. 

  • De huisarts speelt een belangrijke rol in de educatie van het kind met astma en zijn omgeving. De nadruk wordt gelegd op begeleiding en voorlichting en beschikbaarheid van de huisarts. Het doel van de behandeling en begeleiding bestaat veeleer in een optimale controle van de klachten dan in een “genezing”. Met de moderne behandelingsmogelijkheden moet het voor  de meeste kinderen met astma mogelijk zijn een normaal leven te leiden.