Onderzoek door derden

Hoe staan huisartsen, als sleutelfiguren in de eerstelijnszorg, tegenover de implementatie van een case manager bij ouderen met een chronische ziekte en morbiditeit? Deze survey in het kader van een masterproef verpleegkunde/vroedkunde aan de Universiteit Gent peilt kort naar uw visie hierover. Het invullen van de survey duurt maximaal 6 à 8 minuten. De verwerking gebeurt anoniem.