Onderzoek door derden

Allergie, waaronder voedselallergie, is één van de epidemies van de 21ste eeuw.

Graag vragen wij even uw tijd omtrent ons onderzoek rondom ‘Seksualiteit bij vrouwelijke borstkankerpatiënten in de Westerse wereld’. Dit onderzoek kadert binnen de Permanente Vorming Seksuologie aan Universiteit Gent.

De behoefte en de mogelijkheden om kinderverpleegkundige zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie te verplaatsen, worden groter. Toch leert de realiteit dat binnen de verpleegkundige eerstelijnszorg weinig expertise rond kinderen bestaat en dat de huidige systemen en kaders zijn afgestemd op volwassenen en ouderen.

Hoe staan huisartsen, als sleutelfiguren in de eerstelijnszorg, tegenover de implementatie van een case manager bij ouderen met een chronische ziekte en morbiditeit? Deze survey in het kader van een masterproef verpleegkunde/vroedkunde aan de Universiteit Gent peilt kort naar uw visie hierover. Het invullen van de survey duurt maximaal 6 à 8 minuten. De verwerking gebeurt anoniem.