Hoe familiaal geweld aan te pakken?

Geweld en dan vooral familiaal geweld is wereldwijd één van de voornaamste doodsoorzaken voor personen in de leeftijdscategorie van 15 tot 44 jaar. Omdat geweld binnen het gezin door artsen te vaak onderschat of niet herkend wordt, krijgen alle huisartsen, urgentieartsen en andere eerstelijnszorgverleners eerstdaags een gids met richtlijnen over de omgang met familiaal geweld.

Artsen horen vaak als eerste de getuigenissen van slachtoffers en zijn in staat om vlug symptomen van mishandeling en andere fysieke en psychologische tekens vast te stellen. 


Volgende documenten zijn beschikbaar i.v.m. aanpak van intrafamiliaal geweld: