Met de lancering van de website www.preventiemethodieken.be maakt de Vlaamse overheid duidelijk dat het haar menens is om preventie blijvend hoog op de agenda te zetten.

De website www.preventiemethodieken.be heeft als doel alle betrokken partijen (zorgverstrekkers, patiënten, lokale besturen, onderwijsinstellingen, socio-culturele verenigingen) een overzichtelijk aanbod te bieden van methodieken, materiaal en diensten die het Vlaams preventiebeleid ondersteunen. Vandaag gebeurt het nog al te vaak dat instellingen en organisaties naast elkaar werken aan dezelfde of vergelijkbare preventieve acties. Soms is het echter niet nodig om zelf het warm water uit te vinden en bestaan er al methodieken of materiaal. Het Agentschap Zorg en Gezondheid bracht alle mogelijke informatie hierover samen op één website. De surfer vindt er zowel affiches, folders, presentaties als vorming.

De website is opgedeeld in diverse subgroepen waarbij steeds de informatie terug te vinden is voor een bepaalde doelgroep. Dat kan zowel de burger/patiënt zijn als de zorgverstrekker, maar bijvoorbeeld ook de journalist. Hoe moet hij omgaan met gezondheidsnieuws? Artsen vinden er bijvoorbeeld weer heel wat informatie over alcohol- en drugsgebruik en hoe dat bij de patiënt aan te kaarten of waar de patiënt naartoe te sturen.

De gegevens die op de website te consulteren zijn, waren al langer bekend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, maar stonden daar tot nu op een afgesloten database. Door alle gegevens openbaar te maken, wilde Vlaamse overheid werk maken van een van de doelstellingen die ze zichzelf heeft opgelegd: “De Vlaming leeft in 2025 gezonder met onder meer de klemtoon op actiegericht werken in diverse levensdomeinen en rechtstreeks gericht aan de burger.”