Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen formuleert, samen met Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, de Belgian Society of Medical Oncology, Borstkanker Vlaanderen, Borstkankerman en Vivre comme Avant, een aanbeveling voor minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block, met de vraag om ook voor mannelijke patiënten de terugbetaling van borstkankermedicijnen te voorzien.

Vandaag krijgen mannen met borstkanker niet dezelfde terugbetaling voor hun medische behandeling als vrouwen die met de ziekte geconfronteerd worden. De diverse organisaties vinden dat ook voor mannen de terugbetaling van geneesmiddelen moet worden gewaarborgd. Mannen moeten momenteel hun behandeling grotendeels zelf betalen wat naargelang de behandeling kan variëren van 550 tot meer dan 7000 euro per jaar. "Mannelijke patiënten moeten sommige medicijnen zelf betalen. Omdat de kosten te hoog oplopen, kunnen ze niet altijd de door hun arts aanbevolen behandeling volgen. Deze situatie maakt het voor de patiënten nog moeilijker om hun ziekte te bestrijden. Sommige patiënten zijn overleden terwijl ze stappen aan het ondernemen waren om deze ongelijkheid aan te klagen. Het is absoluut noodzakelijk om de regelgeving aan te passen en deze ongelijke behandeling weg te werken, en zo bij te dragen tot het vergroten van de overlevingskansen van de patiënten", zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Borstkanker bij mannen blijft een relatief zeldzame aandoening. Jaarlijks krijgen iets minder dan honderd mannen de diagnose. Dat aantal staat in schril contrast met de meer dan 10 000 vrouwen die dezelfde diagnose krijgen. “Patiënten met een zeldzame kanker zijn extra kwetsbaar. Ze weten vaak niet in welk ziekenhuis ze de beste behandeling kunnen krijgen, de behandelingskosten worden niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald en er gebeurt nog te weinig onderzoek naar hun aandoening. Kom op tegen Kanker juicht elk initiatief toe om de situatie voor deze mensen te verbeteren”, zegt Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker.