FeBelGen, de vereniging die sinds 2001 de generische geneesmiddelenbedrijven vertegenwoordigde, maakt plaats voor Medaxes. Deze bredere koepel neemt het op voor alle geneesmiddelen en zelfzorgproducten die bijdragen tot de toegankelijkheid van de zorg.

Het nieuwe Medaxes wordt de opvolger van FeBelGen dat in 2001 opgericht werd. Aanvankelijk richtte FeBelGen zich enkel op generische geneesmiddelen. Sinds 2010 breidde het werkvlak van FeBelGen zich gaandeweg uit tot biosimilar-geneesmiddelen, dit zijn de sterk in prijs verlaagde versies van biologische medicijnen waarvan het octrooi afgelopen is. “Waar het anno 2018 echter op aankomt, is niet zozeer het wettelijk statuut van een geneesmiddel of een product”, zegt Joris Van Assche, Managing Director van Medaxes, “maar wel of het aansluit bij een visie om de gezondheidszorg toegankelijk te houden, op een duurzame manier.”

Daarin kunnen generische en biosimilar-geneesmiddelen volgens Van Assche een belangrijke rol spelen. “Wij streven naar de beste behandeling voor zoveel mogelijk mensen. Daarvoor kunnen overigens ook merkgeneesmiddelen in aanmerking komen. Medaxes wil hierover graag in dialoog gaan met ieder bedrijf dat zich hierin kan terugvinden.” Medaxes is er ook van overtuigd dat in een moderne gezondheidszorg de patiënt zelf meer en meer zal instaan voor het beheer van zijn gezondheid. “De patiënt van vandaag is beter geïnformeerd, staat meer open voor preventie en kan in een aantal gevallen zelf ziektebeelden herkennen waarvoor geen direct medisch advies nodig is. Een goed omkaderde zelfzorg, onder meer via producten die vrij in de apotheek te verkrijgen zijn, opent onverhoopte perspectieven om de maatschappelijke kost van ziek zijn aanzienlijk te verminderen, en draagt dus bij tot een betere toegankelijkheid. En daar draait het voor Medaxes om”, besluit Jef Hus, voorzitter van Medaxes.


Zie ook: www.medaxes.be