Meisjes en jonge vrouwen (tussen 15 en 26 jaar) die worden gevaccineerd tegen humaan papillomavirus (HPV) voor ze seksueel actief worden, lopen een zeer laag risico op het ontwikkelen van voorstadia van baarmoederhalskanker. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Om tot die conclusie te komen, brachten de onderzoekers van Sciensano, de resultaten van 26 klinische studies met een looptijd van een half jaar tot acht jaar samen voor een grondige analyse. De analyse toont aan dat meisjes en jonge vrouwen (tussen 15 en 26 jaar) die gevaccineerd worden als ze nog niet besmet zijn met humaan papillomavirus (HPV), zeer goed beschermd zijn tegen de types van HPV die in het vaccin zitten en tegen de voorstadia van baarmoederhalskanker die hier mee geassocieerd zijn.

“In de regel zien we dat het beschermende effect kleiner is naarmate de vaccinatieleeftijd stijgt, want dan is de kans groter dat men al in aanraking is gekomen met virus. Het HPV-vaccin is preventief en beschermt niet wanneer het virus al aanwezig is”, zegt dr. Marc Arbyn van het Kankercentrum van Sciensano. De resultaten van het onderzoek van Sciensano zijn alvast een aanmoediging om verder te gaan met de vaccinatieprogramma’s die de diverse gemeenschappen van het land voeren. “Het mag dan wel duidelijk zijn dat het vaccin beschermt tegen de ontwikkeling van de voorstadia van baarmoederhalskanker, we moeten nu kijken of dat effect op langere termijn ook te zien zal zijn in het aantal nieuwe baarmoederhalskankers. Daarom is het net als in andere landen zoals Schotland, Engeland, Zweden en Australië essentieel dat België een monitoringprogramma opzet om de effecten van HPV-vaccinatie op langere termijn te kunnen opvolgen.”


Zie ook: Vaccinatie tegen humaan papillomavirus beschermt tegen voorstadia van baarmoederhalskanker op de website van Sciensano