Eind vorige week schafte de ministerraad op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) de regel af die mensen verbood om vanaf hun 71ste verjaardag nog bloed, plasma of bloedplaatjes te doneren.

Maar liefst 8000 donoren van bloed, plasma en bloedplaatjes zouden daar de komende vijf jaar moeten mee ophouden. Althans als de vigerende regeling behouden was gebleven. Die stipuleerde immers dat je donor kan worden tot je 65ste en mag blijven doneren tot de dag voor je 71ste verjaardag op voorwaarde dat de laatste donatie niet langer dan drie maanden geleden is. Met die regeling maakt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block vanaf het najaar komaf.

De nieuwe regeling schrapt de maximum leeftijdsgrens van 71 jaar waardoor iedereen die ouder is, kan blijven doneren. Er zijn welke enkele voorwaarden aan verbonden die teruggrijpen naar de bestaande regeling. De donor moet starten met het doneren van een bloedproduct voor zijn 66ste verjaardag en de laatste donatie mag niet langer dan drie jaar geleden zijn. De afschaffing van de leeftijdsgrens komt niet onverwacht. Diverse andere landen als het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada deden het België al geruime tijd voor. De beslissing of iemand al dan niet bloed mag geven, ligt bij de donorarts die zal inschatten of de kandidaat-donor medisch geschikt is om bloed, plasma of bloedplaatjes te doneren. “De individuele gezondheidstoestand van de donor is essentieel om te bepalen of hij in staat is om op een veilige manier bloed te geven”, stelt Maggie De Block.

Rode Kruis-Vlaanderen verwacht dat de maatregel jaarlijks goed is voor 15 000 bijkomende donaties. Het baseert zich daarvoor op cijfers uit Canada waar 1,5% van de donaties afkomstig is van een donor ouder dan 70 jaar en op de vaststelling dat het hier meestal gaat om zeer trouwe donoren. Een eerdere optrekking van de leeftijdsgrens voor gekende bloeddonoren van 66 tot 71 jaar in 2011 leverde elk jaar 20 000 extra donaties op.