Vierhonderd huisartsen vulden de enquête in waarin het Riziv peilt naar de uitwisseling van medische gegevens bij de evaluatie van een handicap. Die procedure kan beter.

Eind vorig jaar voerde het Riziv en de Federale overheidsdienst Sociale Zaken een enquête uit bij huisartsen over de uitwisseling van medische gegevens in het kader van de evaluatie van een handicap. Bijna vierhonderd huisartsen vulden de enquête in (54% uit Vlaanderen, 15% uit Brussel en 31% uit Wallonië). Iets meer dan de helft van de huisartsen (53%) heeft ooit al het elektronisch formulier Evaluatie van de handicap gebruikt, terwijl 34% sowieso de papieren formulieren verkiest. Eén huisarts op vijf is vertrouwd met de digitale uitwisseling van gegevens. Driekwart van de huisartsen ondervond ooit al problemen met het ontvangen van elektronische berichten naar de federale overheidsdienst, 65% bij het doorsturen van informatie. Ze kregen dan bijvoorbeeld een herinneringsmail hoewel de informatie doorgestuurd werd. Driekwart van de huisartsen vindt het belangrijk de patiënt eerst te zien alvorens de informatie door te sturen. Zij willen recente informatie bekomen over de gezondheidstoestand van de patiënt.

“Doordat het systeem nog met kinderziektes kampt, zien huisartsen niet altijd de meerwaarde in van digitalisering”, stelt Sociale Zaken vast. “Een volledig en correct ingevuld elektronisch medisch dossier is een vereiste om het elektronisch formulier ‘Evaluatie van de handicap’ efficiënt te kunnen invullen. Dit vormt soms een struikelblok. Er is ook nood aan een betere communicatie, bijvoorbeeld over technische zaken, maar ook over de soorten verslagen die de artsen aan de federale overheidsdienst moeten bezorgen.”

Een aantal actiepunten moeten voor beterschap zorgen. Sociale Zaken stipt daarbij aan dat er al een aantal verbeteringen zijn aangebracht. Zo krijgen huisartsen een ontvangstbewijs als ze informatie doorsturen, zijn de problemen met onleesbare en geblokkeerde berichten opgelost en werden bepaalde technische problemen met sommige softwarepakketten aangepakt. In de nabije toekomst wil de overheidsdienst haar brieven aan patiënten en huisartsen herwerken om ze duidelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Er wordt ook bekeken hoe huisartsen kunnen worden bereikt die niet beschikken over een eHealthbox.


Zie ook: het volledige rapport op de website handicap.belgium.be