Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie werden op 1 april samengevoegd tot Sciensano.

Sciensano is zowel op Belgisch als internationaal vlak uniek en heeft als doel alle bedreigingen voor de gezondheidszorg in de brede zin van het woord te voorkomen, te evalueren en in te perken. De oprichting van Sciensano komt er na intense samenwerking tussen minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), de ministers van Landbouw Willy Borsus en Denis Ducarme en de deelstaten.

De oprichting van dit instituut is volgens Maggie De Block noodzakelijk omdat je de gezondheid van mens en dier niet los van elkaar kan zien. “Ziektes van mensen kunnen overgaan op dieren en ook omgekeerd. Het gebruik van antibiotica in de veeteelt bijvoorbeeld heeft een belangrijke impact op antibioticaresistentie bij mensen. Daarom is het ook logisch dat het wetenschappelijk onderzoek naar menselijke en dierlijke gezondheid gestroomlijnd verloopt, en daar zorgen we nu voor met de oprichting van Sciensano.”


Zie ook: www.sciensano.be/nl