Eind 2017 maakten 9700 huisartsen, 780 artsen-specialisten, 3000 tandartsen, 22 ziekenhuizen en enkele vroedvrouwen gebruik van Recip-e. De voorschriften worden vanop Recip-e opgehaald door 4860 apothekers.

Sinds1 januari 2017 is het elektronisch voorschrift rechtsgeldig in België. Voorlopig moet er bij elk voorschrift nog een afgedrukt ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ worden meegegeven aan de patiënten. Een klassiek papieren voorschrift mag dan niet meer worden meegegeven. Zorgverstrekkers zenden het elektronische geneesmiddelenvoorschrift ondertussen naar een beveiligde server, waar ze versleuteld worden bijgehouden totdat ze door een apotheker worden opgehaald.

Eerstdaags biedt het Riziv een losstaand web-voorschrijfpakket aan aan voorschrijvers die zelf niet beschikken over een elektronisch medisch dossier. Om PARIS te gebruiken moeten ze wel beschikken over een eHealth-certificaat dat hen toegang geeft tot het beschermd elektronisch gezondheidszorgsysteem. Tegen 1 juni 2018 zal het Riziv een webapplicatie van PARIS aanbieden waarbij de elektronische identiteitskaart volstaat.

Het systeem raakt stilaan ingeburgerd, zo blijkt uit cijfers die Recip-e deze week bekendmaakte. Eind vorig jaar maakten 9700 huisartsen, 780 specialisten, 3000 tandartsen, 22 ziekenhuizen en enkele vroedvrouwen gebruik van Recip-e. Maandelijks halen ongeveer 4860 apothekers tussen 3,5 en 4 miljoen elektronische voorschriften op. Na afhaling verdwijnt de inhoud van een voorschrift uit de databank van Recip-e. Alleen het gegeven dat er een voorschrift werd aangemaakt, blijft bewaard.

Momenteel wordt elk voorschrift geïdentificeerd via een unieke identificatie (het Recip-e identificatienummer of RID) dat zowel alfanumeriek als in barcode wordt weergegeven bovenaan elk ‘bewijs van voorschrift’. Hiermee kan de apotheker het elektronische voorschrift ophalen en verwerken. Wanneer een voorschrift om een of andere reden niet kan worden afgewerkt in een apotheek (het geneesmiddel is niet beschikbaar in deze apotheek of de patiënt wenst het niet af te halen wegens te duur), dan wordt het ‘bewijs van voorschrift’ teruggegeven aan de patiënt en meldt de apotheker elektronisch aan Recip-e dat de aflevering niet gebeurde. De patiënt kan dan eventueel naar een andere apotheek gaan.

Vanaf 1 juni 2018 verdwijnt het gewone voorschrift en wordt het elektronisch voorschrift en het bewijs van elektronisch voorschrift veralgemeend en verplicht behalve in enkele uitzonderingen. De verplichting geldt niet wanneer de patiënt geen Belgisch identificatienummer heeft (een toerist) of wanneer de geneesmiddelen werden voorgeschreven door een arts ouder dan 62 jaar. Elektronisch voorschrijven is evenmin verplicht op huisbezoek en tijdens een bezoek aan een instelling.

Patiënten zullen eveneens toegang krijgen tot de voor hen beschikbare Recip-e voorschriften via de patiëntportaalsite van e-Gezondheid die door minister De Block voor eind maart 2018 werd aangekondigd: de Personal Health Viewer. Hier zal een patiënt onder meer de aan hem gerichte voorschriften kunnen oplijsten, inhoudelijk bekijken en desgewenst verwijderen. De patiënt kan uiteraard geen voorschriften wijzigen.

Tegen de zomer van 2019 zou het mogelijk moeten zijn om een papierloos voorschrift aan te maken. Hoe dit praktisch uitgewerkt zal worden, is nog niet beslist. De betrokken partijen analyseren momenteel verschillende mogelijkheden.
De patiënt zou nog wel een papieren voorschrift (bewijs van elektronisch voorschrift) kunnen vragen.