In het wetenschappelijk tijdschrift Gunaïkeia geeft prof. Michel Bossens toelichting bij de nieuwe aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) inzake de HPV-vaccinatie.

In juli vorig jaar bracht de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een nieuw advies uit inzake de vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Dat advies kwam er in de plaats van het eerdere advies dat dateerde van 2007. Bij de opstelling van het nieuwe advies maakte de HGR gebruik van de grote hoeveelheid nieuwe wetenschappelijke bevindingen die er sindsdien waren verschenen. Grootste verrassing was dat de HGR ook pleitte voor de vaccinatie van mannen. Omdat er tot vandaag heel wat onduidelijkheid bestond over de nieuwe aanbeveling, zette prof. Michel Bossens (ULB), een lid van de HGR, de puntjes op de i in een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Gunaïkeia.

Voor mannen is het voordeel van een vaccinatie vooral te vinden in betrekking met kanker in het kno-gebied. Die treft zowel mannen als vrouwen en is goed voor ongeveer de helft van de HPV-infecties. De vaccinatie van jongens is tevens belangrijk om de gemeenschap van mannen die seks hebben met mannen (MSM) te beschermen. Zij worden sterk getroffen door HPV-infecties die bovendien extreem overdraagbaar zijn. Daarom is het belangrijk jongens te vaccineren vooraleer ze seksueel actief zijn.

De leeftijd die de HGR aanraadt, is negen jaar omdat jongeren op die leeftijd het best antilichamen aanmaken en omdat de aanmaak op die leeftijd stabiel blijft. Bij vaccinatie vanaf negen jaar blijft die beperkt tot twee dosissen in plaats van drie, wat voor de samenleving een duidelijke besparing inhoudt. De vaccinatie gebeurt daarvoor bij zowel meisjes als jongens best tussen negen en veertien jaar.

Nieuw is het nonavalente vaccin dat een jaar geleden op de markt kwam en momenteel tussen de leeftijd van twaalf en achttien jaar wordt terugbetaald, terwijl de aanbeveling de voorkeur geeft aan een vaccinatie tussen negen en veertien jaar, waarbij de schoolvaccinatie kan worden ingeschakeld. Michel Bossens stelt vast dat de schoolvaccinatie in Vlaanderen perfect werkt met een dekkingsgraad van 90%. In Wallonië is dat amper 30%. Omwille van de betere bescherming tegen invasieve kanker pleit de HGR voor het gebruik van het nonavalente vaccin. Dat mag echter geen argument zijn om de lopende vaccinatiecampagne met bivalente vaccins stop te zetten. In Vlaanderen loopt die nog tot 2018, in Franstalig België tot 2019. Bossens hoopt dat de nieuwe aanbesteding zal leiden tot de aankoop van het meest werkzame vaccin.


Domus Medica heeft een partnership met: MSD inventing for life