Sinds 2 januari kan een groep huisartsen in een proefproject gebruikmaken van de mogelijkheid om elektronisch te attesteren bij contante betaling. Het eAttest werkt via MyCarenet.

De elektronische facturatie in het kader van de derdebetalersregeling was al langer een feit. Sinds 2 januari van dit jaar kunnen huisartsen ook gebruikmaken van de mogelijkheid om elektronisch te attesteren bij contante betaling. Voorlopig is het systeem van eAttest enkel beschikbaar voor een aantal huisartsen in een proefproject, maar vanaf 1 februari 2018 kunnen alle huisartsen vrijwillig voor het eAttest kiezen.

Het eAttest houdt zowel voor de huisarts als voor de patiënt een aantal voordelen in. De afschaffing van het papieren attest betekent een administratieve vereenvoudiging voor de huisarts. Gebruikt de huisarts de dienst eGMD, dan verloopt de verlenging van het GMD sneller. De patiënt moet zich niet meer naar het ziekenfonds verplaatsen om een terugbetaling te krijgen, maar krijgt zijn verstrekking wel sneller terugbetaald. Bovendien loopt hij niet het risico het getuigschrift te verliezen of het te laat in te dienen.

In een eerste fase kunnen enkel huisartsen en huisartsenwachtposten eAttesten versturen. In een latere fase wordt het systeem ook beschikbaar voor tandartsen en specialisten. Het Riziv benadrukt dat huisartsen vrijwillig voor het systeem kunnen kiezen en niet verplicht worden het voor al hun patiënten of al hun raadplegingen te gebruiken.