Traditioneel wijzigen er bij het begin van het jaar enkele regels in verband met de terugbetaling van geneesmiddelen. Een overzicht.

Vorig jaar op 1 januari verhoogde het voorschrijfpercentage goedkope geneesmiddelen voor huisartsen van 50 tot 60%. Dit jaar zijn de specialisten aan de beurt. De groep die het hoogste percentage goedkope geneesmiddelen moet voorschrijven, zijn de stomatologen (91%), gevolgd door de NKO’s (80%). Een aantal specialisten moet ook dit jaar minder dan de helft goedkope geneesmiddelen voorschrijven (oncologen, dermatologen, geriaters, internisten, oftalmologen, orthopedisten, reumatologen en urologen). Voortaan worden vergoedbare farmaceutische specialiteiten voor de bepaling van de goedkope geneesmiddelen niet meer volgens identieke verpakkingsgrootte, maar wel volgens vergelijkbare verpakkingsgrootte bepaald.

Vanaf twee jaar na de referentieclusteropening zijn enkel nog de goedkoopste verpakkingen vergoedbaar. Deze maatregel is van toepassing voor de werkzame bestanddelen waarvoor het referentieterugbetalingssysteem al twee jaar van toepassing is. De maatregel is gebaseerd op het principe dat enkel de verpakkingen die behoren tot de lijst van de goedkoopste geneesmiddelen, nog vergoedbaar zijn. Viermaal per jaar stelt het Riziv een lijst op van de goedkoopste geneesmiddelen die onder de maatregel vallen. Eveneens vier maal per jaar kunnen farmaceutische bedrijven een vrijwillige prijsdaling indienen voor hun verpakkingen die niet tot de lijst behoren om zo toch tot de groep van goedkoopste geneesmiddelen te behoren en op de lijst te komen. Een eerste lijst werd opgesteld op 1 januari 2018. Op 1 april volgt een nieuwe lijst waarin rekening is gehouden met tussentijdse prijsdalingen. Verpakkingen die tweemaal na elkaar niet op de lijst figureren, worden op 1 juli 2018 geschrapt uit de terugbetaling. Om voorschrijvers hiervan tijdig op de hoogte te brengen, krijgen deze verpakkingen vanaf 1 april een speciale markering op de webtoepassing over de goedkoopste geneesmiddelen. Met deze maatregel wil de overheid de prijsconcurrentie versterken tussen farmaceutische bedrijven die vergelijkbare producten op de markt brengen en meteen ook een besparing realiseren in het geneesmiddelenbudget.

Op 1 oktober 2016 wijzigde de terugbetaling voor geneesmiddelen voor de behandeling van familiale of primaire hypercholesterolomie. Bij wijze van overgangsmaatregel konden de machtigingen die voor 1 oktober 2016 waren afgeleverd geldig blijven tot 31 december 2017. Dat gaf de al behandelde patiënten de tijd om voor 1 januari 2018 bij hun arts langs te gaan voor een nieuw machtigingsvoorschrift. Sinds 1 januari zijn deze oude machtigingen niet meer geldig.