De verplichting om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven, gaat in op 1 juni 2018. Er zijn echter uitzonderingen voorzien.

In principe geldt de verplichting om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven vanaf 1 juni 2018 voor alle ambulante voorschrijvers (huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen). Er wordt echter een uitzondering voorzien voor zorgverstrekkers die op dat moment (dus 1 juni 2018) 62 jaar of ouder zijn.

Het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift geldt voor alle ambulante patiënten wanneer het opgesteld wordt in het kabinet van de voorschrijver, tijdens een ambulante raadpleging in het ziekenhuis of in een andere setting waarin een ambulant voorschrift wordt opgesteld zoals bijvoorbeeld een huisartsenwachtpost. De verplichting geldt niet wanneer het voorschrift geschreven wordt tijdens een huisbezoek, en dat ongeacht de leeftijd van de voorschrijver. De verplichting geldt voor alle geneesmiddelen voorgeschreven op merknaam, stofnaam of in de vorm van een magistrale bereiding, ongeacht of ze al dan niet terugbetaald worden door het Riziv.

Deze maand lanceert het Riziv de zogenoemde PARIS-toepassing. In eerste instantie enkel voor voorschrijvers die een geldig eHealth-certificaat hebben geïnstalleerd op hun laptop op pc. Op vraag van de voorschrijvers, die een gebruiksvriendelijker systeem wensen, werkt het Riziv aan een nieuwe versie die vóór 1 juni 2018 ter beschikking zal zijn. In die nieuwe versie zal het niet langer nodig zijn een eHealth-certificaat te installeren.

Begin deze week ging het Verzekeringscomité akkoord met het principe dat het vanaf half 2019 mogelijk is om in alle apotheken geneesmiddelen af te halen zonder dat daarbij nog een papieren bewijs van een elektronisch voorschrift nodig is. De apotheker krijgt op een gebruiksvriendelijke manier toegang tot de openstaande voorschriften op basis van het identificatienummer van de sociale zekerheid van een patiënt. Vervolgens kan hij de voorschriften uitvoeren die de patiënt aanduidt. Over de concrete modaliteiten volgt er nog verder overleg met de sector. Eind 2019 volgt er een evaluatie.


Zie ook: persbericht van AADM over deze beslissingen.