De Nationale Raad van de Orde van Artsen heeft nieuwe dixit-attesten voorgesteld.

Deze attesten kunnen leerlingen van een school vragen wanneer ze om gezondheidsredenen afwezig waren.

De nieuwe attesten zijn samengesteld in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse gemeenschap. Ze kunnen geraadpleegd worden op de website van de Orde.