Het Vlaams Geneeskundig Studentoverleg (VGSO) heeft enkele bedenkingen bij de nieuwe formule van het toelatingsexamen arts zoals minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) het vorige week vrijdag voorstelde.

Volgend jaar vinden de toelatingsexamens arts en tandarts respectievelijk plaats op 3 en 4 juli. Nieuw is dat het een vergelijkend examen wordt dat apart wordt georganiseerd voor artsen en tandartsen. Tot nu toe namen ze aan hetzelfde examen deel. Het aantal kandidaten dat wordt toegelaten tot de studierichtingen, wordt op voorhand bepaald. De deelnemers worden gerangschikt op basis van hun score en de hoogst geplaatste deelnemers mogen de opleiding starten: 1102 kandidaat-artsen en 135 kandidaat-tandartsen.

Volgens de minister was een aanpassing noodzakelijk omdat het aantal deelnemers aan het toegangsexamen te groot werd om het op dezelfde manier te blijven doen. Het groeiend aantal deelnemers had tot gevolg dat het examen steeds moeilijker werd om ervoor te zorgen dat het aantal startende studenten niet te hoog opliep. Door de examens voor artsen en tandartsen op te splitsen, kunnen studenten die in beide opleidingen geïnteresseerd zijn ook aan beide examens deelnemen. Omdat het om een vergelijkend examen gaat, valt het examen van augustus weg. Het biedt nog volgens Crevits het voordeel dat studenten al in de loop van de zomervakantie weten of ze de opleiding kunnen beginnen.

Het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) dat van bij de start bij de hervormingen betrokken werd, heeft een aantal kanttekeningen en is niet helemaal tevreden met het uiteindelijke resultaat. “We hebben steeds bezwaar gemaakt tegen het invoeren van een numerus fixus. We zijn steeds principieel gekat geweest tegen één moment van toelatingsexamen, maar beseffen dat dit een onvermijdelijk gevolg is van een vergelijkend examen. We betreuren ook dat de examens voor arts en tandarts daags na elkaar vallen. Zo heeft een kandidaat die aan beide wil deelnemen geen tijd om te recupereren. Bovendien vinden de examens plaats net nadat de examens van de humaniora zijn afgelopen.”

De kritiek van het VGSO betekent geenszins dat de studenten geneeskunde niet achter het principe van een toelatingsexamen staan. “Dat is nodig om de kwaliteit van de zorg en de planning van ons medische aanbod te bewaken. We trekken het nut en het doel ervan niet in twijfel. Het toelatingsexamen was na twintig jaar zeker ook aan vernieuwing toe. Maar we betreuren dat er aan enkele van onze essentiële voorwaarden geen gehoor werd gegeven, waardoor we vandaag nog niet volledig akkoord kunnen gaan met het huidige voorstel van de minister”, besluit het bestuur van het VGSO.