Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid berekende het aantal jaren, in goede en slechte gezondheid, dat letterlijk in rook opgaat bij rokers. De resultaten zijn onthutsend.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid baseerde zich in de nieuwe studie op de gegevens van 30 000 Belgen, zowel rokers als niet-rokers, zoals ze opgenomen zijn in de nationale gezondheidsenquêtes van 1997, 2001 en 2004. Niet-rokende mannen winnen globaal 8,8 jaar aan levensverwachting in vergelijking met dagelijkse rokers. Bij vrouwen bedraagt het verschil tussen rokers en niet-rokers 5,9 jaar.

Kijken we naar de levensverwachting zonder beperkingen van niet-rokende mannen, dan ligt die 8,5 jaar hoger dan bij rokers. De langere levensverwachting wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan een lagere sterfte (+ 6,2 jaar) en een lagere incidentie van sommige gezondheidsproblemen (+2,3 jaar). Bij de vrouwen is het verschil 4,3 jaar (respectievelijk 3 en 1,3 jaar).

“Deze nieuwe studie wijst er dus duidelijk op dat niet roken de levensverwachting enorm doet stijgen. Nog belangrijker is het feit dat zij aantoont dat de gewonnen jaren hoofdzakelijk jaren in goede gezondheid zijn”, stelt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. “De langere levensverwachting van niet-rokers wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de lagere sterfte ten gevolge van long-, larynx- en tracheakanker, chronische respiratoire ziekten en ischemische hartaandoeningen. De levenskwaliteit van rokers is minder goed wegens een hogere incidentie van ziekten ter hoogte van het bewegingsapparaat (artrose, lendenpijn, osteoporose enzovoort) bij mannen en een hogere incidentie van respiratoire ziekten (astma, bronchitis) bij vrouwen.”