Tot 31 december 2017 hebt u als huisarts of geregistreerde huisartsengroepering de tijd om bepaalde gegevens van uw patiënten met een zorgtraject te bezorgen aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

De gegevens die het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid verwacht zijn die van patiënten die op uiterlijk 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart dat ononderbroken actief was op 1 oktober 2017. Begin november krijgen huisartsen van het Nationaal Intermutualistisch College een lijst doorgestuurd met daarop de namen van alle patiënten met een actief zorgtraject en de begindatum van het zorgtraject. De gegevens moeten ten laatste op 31 december van dit jaar bezorgd worden via een nieuwe, beveiligde webtoepassing ontwikkeld door het Healthdata.be-platform. Dat kan ofwel door een automatische extractie uit het EMD ofwel via manuele ingave in de webtoepassing Healthdata for primary care.

Naast de geboortedatum, het geslacht, de woonplaats en de startdatum van het zorgtraject hangt de gevraagde informatie af van het type zorgtraject. Voor een zorgtraject van een patiënt met diabetes type 2 verwacht het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid als gegevens gewicht, lengte, bloeddruk en de laboratoriumresultaten van HbA1C en LDL-cholesterol. Bij een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie dient u volgende gegevens door te sturen: bloeddruk, als dan niet diabetes en de laboratoriumresultaten van hemoglobine, eGFR en creatinine.

De gegevens die de huisartsen doorsturen, worden verwerkt in een nationaal rapport waarin de zorgtrajecten op een wetenschappelijke manier worden geëvalueerd. Elke huisarts krijgt individuele feedback via de beveiligde webtoepassing. U moet wel wat geduld uitoefenen, want die feedback komt er pas in de loop van 2019.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voorziet een brief die elke huisarts in zijn wachtkamer kan uithangen en waarin de patiënt wordt uitgelegd waarom de gegevens worden ingezameld. De patiënt wordt er ook op gewezen dat hij het recht heeft de doorgestuurde gegevens in te kijken en aan te passen. De patiënt heeft bovendien het recht te weigeren dat de gegevens worden doorgestuurd.


Zie ook: http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/Huisarts/Diabetes/data.asp