Alle huisartsen krijgen kortelings een brief in de bus waarin het Riziv hen vraagt gegevens over hun zorgtrajecten door te sturen. Het Riziv verwacht de antwoorden terug ten laatste op 31 december van dit jaar.

Het Riziv vraagt de gegevens over de zorgtrajecten op om een beter beeld te krijgen over de invloed van zorgtrajecten op de kwaliteit van de zorg. De patiënten die in een zorgtraject zitten, worden vergeleken met een controlegroep die niet in een zorgtraject is opgenomen. Het Riziv maakt zich sterk dat het doorsturen van de gegevens de huisarts geen extra administratieve rompslomp oplevert. De informatie wordt automatisch uit het Elektronisch Medisch Dossier gehaald, maar de huisarts moet wel zijn toestemming geven. Er worden geen gegevens doorgestuurd zonder de toestemming van de huisarts. De gegevens worden anoniem geanalyseerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Na analyse van de gegevens krijgt de huisarts een individuele feedback.

Een financiële vergoeding wordt niet voorzien voor het doorsturen van de gegevens. Het contract van het zorgtraject bepaalt immers dat de gegevens beschikbaar moeten worden gesteld. De vergoeding voor het doorsturen zit als het ware vervat in het honorarium dat de huisarts krijgt bij het opstarten van een zorgtraject. Of er een sanctie komt voor huisartsen die de gegevens niet doorsturen, is momenteel niet duidelijk. Het staat wel vast dat de ziekenfondsen een lijst krijgen van huisartsen die niet reageerden op de oproep van het Riziv.