Naast een eigen huisarts kan een patiënt sinds 1 oktober ook een eigen huisapotheker kiezen. Voor patiënten die in de loop van een jaar vijf terugbetaalde geneesmiddelen bij hun apotheker haalden, waarvan minstens één chronisch geneesmiddel, betaalt het Riziv de dienst terug.

Patiënten met een chronische aandoening kunnen sinds 1 oktober een vaste huisapotheker kiezen. Die moet hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik. Hij doet dat door persoonlijk advies te verstrekken en door het bijhouden van een schema van het medicatiegebruik. Geen overbodige luxe want uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat de helft van de chronische patiënten zijn medicatie niet optimaal gebruikt. Bedoeling van de huisapotheker is de patiënt meer controle te geven over zijn gezondheid. Patiënten die een vaste huisapotheker willen, dienen een overeenkomst te ondertekenen met een apotheker naar keuze.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) maakte van de huisapotheker een van de sleutelelementen van het meerjarenplan dat ze begin dit jaar uitwerkte samen met de belangrijkste apothekersorganisaties. Apothekers krijgen per ambulante chronische patiënt die een contract ondertekent, een bedrag van 31,80 euro per jaar. Hij wordt dan verantwoordelijk voor het Farmaceutisch Dossier van de patiënt. De overheid trekt hiervoor dit jaar 2 miljoen euro uit die aan het budget van de apothekers wordt toegevoegd.

Om het begrip huisapotheker bekend te maken, lanceerden de apothekers gisteren een informatiecampagne met als slogan “Mijn apotheker kent mij, daar teken ik voor”. De patiënt zal met de campagne aangemoedigd worden om een huisapotheker te kiezen. Concreet verbindt de huisapotheker zich ertoe een volledig zicht te hebben op de medicatie van de patiënt, een medicatieschema ter beschikking te stellen van de patiënt en van andere zorgverstrekkers, de patiënt persoonlijk te begeleiden en samen te werken met de huisarts en andere zorgverstrekkers.

Speerpunt in het concept huisapotheker is het medicatieschema. Dat moet een volledig en betrouwbaar overzicht bieden van alle medicatie die de patiënt neemt, zowel voorgeschreven als zorgmedicatie. Het bevat alle nuttige informatie over bijvoorbeeld de dosering en het tijdstip van inname. Het medicatieschema moet de patiënt helpen zijn geneesmiddelen op een correcte manier in te nemen. Door een betere therapietrouw neemt de kwaliteit van de zorg toe.