Dit jaar slaagden 1256 kandidaten in het toelatingsexamen voor de opleiding arts of tandarts. Dat deelt het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen mee.

In totaal namen 6323 kandidaten deel aan de twee examens die deze zomer werden georganiseerd. 1256 geslaagden betekent een slaagpercentage van net geen 20%. Dat komt overeen met het slaagpercentage van de voorgaande jaren. Het slaagpercentage van kandidaten die vorig schooljaar hun laatste jaar humaniora afwerkten, ligt met 31,5% wel een pak hoger dan het algemene slaagpercentage. Een verklaring hiervoor is het grote aantal studenten die net het vijfde jaar humaniora heeft afgewerkt en dat onvoldoende voorbereid aan het examen begint. Minder dan één procent van hen slaagt in het toegangsexamen. Van de 4255 vrouwen die aan het examen deelnamen, slaagden er 761 (17,9%), van de 2068 mannen waren er dat 495 (23,9%).

Als het Vlaams parlement zoals voorzien een nieuw decreet goedkeurt, wordt het toegangsexamen vanaf volgend jaar een vergelijkend examen. Dat houdt in dat op voorhand wordt bepaald hoeveel studenten de opleiding arts en tandarts mogen aanvatten. De best gerangschikte kandidaten kunnen dan de opleiding starten.

In Franstalig België dienden de studenten een vordering tot schorsing in van het decreet dat een toelatingsexamen invoert in het zuiden van het land. Eind vorige week raakte bekend dat de Raad van State deze vordering grotendeels verwerpt. Slechts voor een beperkte groep van studenten zou het decreet niet van toepassing zijn, namelijk de studenten die al waren ingeschreven voor de studies van de eerste cyclus vóór de inwerkingtreding van het decreet met een verminderd programma en die slaagden voor de cursussen waarin hun verminderingsovereenkomst voorziet. Een artikel van het decreet wordt daarom geschorst, maar een volledige schorsing van het decreet ziet de Raad van State niet zitten.