België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk ondertekenden deze week een akkoord om samen nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs op de markt te brengen. Dat deelde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block woensdag mee.

Onder de afkorting BeNeLuxA gaan de vier landen samenwerken om innovatieve geneesmiddelen sneller en goedkoper aan de patiënt te kunnen aanbieden. De landen zullen informatie en ervaring met elkaar uitwisselen en op een meer structurele manier samenwerken. Als centraal informatiepunt werd een website opgericht voor farmaceutische bedrijven die geïnteresseerd zijn in gezamenlijke onderhandelingen. De website is tevens een uitnodiging aan andere landen om mee in het samenwerkingsverband te stappen.

De samenwerking gaat verder dan enkel het gezamenlijk onderhandelen over prijzen. De vier landen willen ook nauw samenwerken op het gebied van horizonscanning in de geneesmiddelensector. Daarbij worden potentieel belangrijke farmaceutische innovaties – en vaak zijn dat erg dure geneesmiddelen – in kaart gebracht nog voor ze op de markt komen. Landen die deze informatie hebben, staan sterker bij de inkoop daarvan door zorgaanbieders. Voorts zal de samenwerking bestaan uit het delen van data, beleidsbeslissingen en een gezamenlijk doelmatigheids- en evaluatieonderzoek.


Zie ook: http://beneluxa.org/