De overgangsperiode waarin de oude modellen van de getuigschriften voor verstrekte hulp nog konden worden gebruikt, loopt af binnen twee weken. 30 juni is de ultieme datum waarop ze aanvaard worden.

Sinds 1 januari van dit jaar moet elke zorgverstrekker de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp of van aflevering gebruiken. Om praktische redenen voorzag het Riziv een overgangsperiode van een half jaar waarbij ook de oude modellen nog gebruikt mochten worden. Tot 30 juni betalen de ziekenfondsen patiënten terug die met een oud attest binnenstappen. Vanaf 1 juli wordt enkel terugbetaald voor prestaties die op een nieuw attest staan.

Bezit u nog oude modellen van het getuigschrift, dan moet u contact opnemen met de belastingdienst zodat de controleur kan vaststellen dat de getuigschriften niet zijn gebruikt en er dus ook niet gewacht moet worden op een controle. U mag de getuigschriften in geen geval doorverkopen, doorgeven of terugsturen naar Speos/bpost of het Riziv. U mag ze evenmin bij het papierafval deponeren.