Vanaf half juli heeft u een eID of burgertoken nodig om toegang te krijgen tot het beveiligde deel van de webtoepassing inzake accreditering.

Het Riziv stelt een webapplicatie ter beschikking van iedereen die met accreditering te maken heeft. Welke functies van de applicatie toegankelijk zijn, varieert naargelang het beroep van de gebruiker (arts, apotheker-bioloog of tandarts), of de gebruiker ingelogd is en welke toegangsrechten hij heeft.

Het niet-beveiligde deel van de toepassing is een catalogus om activiteiten op te zoeken die geregistreerd zijn in het kader van de accreditering. Hiervoor is een login niet noodzakelijk. De pagina is door iedereen vrij te bekijken. Het beveiligde deel bevat functies voor alle artsen; voor de navormingsverantwoordelijken in het kader van de accreditering van artsen; en voor de LOK-verantwoordelijken in het kader van de accreditering van artsen. Artsen kunnen een mandaat geven aan één of meerdere ander personen als mandaatbeheerder.

Om toegang te krijgen tot het beveiligde deel moet u een gebruikersnaam en wachtwoord hebben. Vanaf half juli vervallen de gebruikersnaam en het wachtwoord en is toegang enkel nog mogelijk mits het gebruik van een elektronische identiteitskaart (eID) of een burgertoken. Een maatregel die genomen werd om de gegevens maximaal te beschermen. Mandaathouders die arts zijn, hebben automatisch toegang tot de webtoepassing via hun eID. Is de mandaathouder geen arts, dan heeft hij met zijn eID toegang tot de webtoepassing, maar alleen op voorwaarde dat zijn nationaal nummer in de applicatie geregistreerd is door een arts. Is het nationaal nummer al bekend bij het Riziv, dan wordt dat automatisch geregeld. Kent het Riziv het nationaal nummer niet, dan moet de arts dat invoeren via de module ‘Beheren mandaten’.