Een gemiddelde wachtpost is jaarlijks goed voor 4400 raadplegingen en 1500 huisbezoeken. Dat staat te lezen in een nota opgesteld door het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

De audit van het kabinet De Block toont aan dat er een ruime verscheidenheid aan wachtposten bestaat. Maar laten we beginnen met een algemeen gemiddelde. Per 100 000 inwoners staat een huisartsenwachtpost in voor 80,2 prestaties per dag. Twee derde van de wachtposten haalt geen honderd patiëntencontacten per dag. Het inspireert de overheid tot de opsplitsing van de wachtposten in drie categorieën: klein (minder dan 5000 interventies per jaar), gemiddeld (5 tot 10 000) en groot (meer dan 10 000 contacten).

Er bestaat – niet verwonderlijk – een verband tussen het aantal patiëntencontacten en de kostprijs per consult. Grote wachtposten hebben globaal een betere kosten-batenverhouding dan kleine(re) wachtposten. De belangrijkste reden voor de grotere kostenefficiëntie is het schaalvoordeel dat in enkele grote uitgavenposten wordt bereikt. Denken we maar aan coördinatie en administratie, onthaal en transport. De overheid pleit er dan ook voor dat wachtposten zich verenigen in netwerken onder leiding van één coördinator. De overheid wil komen tot interventiezones van minstens 100 000 inwoners.

Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen zullen de resultaten van deze doorlichting grondig bestuderen en houden hun reactie in beraad.