Vanaf vandaag (1 juni) hebben mensen die een hoog risico lopen op een besmetting met hiv, recht op de terugbetaling van hiv-remmers voor preventief gebruik. Dat besliste minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Concreet gaat het dan vooral om mannen die seks hebben met mannen en mensen afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika.

Vooraleer er sprake kan zijn van terugbetaling, moet een arts het risico op besmetting inschatten. De terugbetaling van het preventief gebruik van antiretrovirale middelen (PrEP) wordt gekoppeld aan een gepaste omkadering in een aidsreferentiecentrum. Op die manier krijgen mensen zeker de juiste medische opvolging en begeleiding. Met deze beslissing realiseert minister De Block actie 34 uit het Hiv-plan 2014-2019.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaf op 21 juli 2016 een positief advies voor de terugbetaling van PrEP aan seronegatieve mensen met een hoog risico op een hiv-besmetting. Het farmabedrijf dat de hiv-remmer Truvada® ontwikkelt, diende daarop een aanvraag in bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) om de terugbetaling uit te breiden met deze indicatie. Op basis van het positieve advies van de CTG beslist minister De Block nu om PrEP terug te betalen aan groepen met een hoog risico.

Intussen voerde ook het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) een onderzoek uit in ons land naar de doeltreffendheid PrEP bij hoogrisicogroepen. Uit de resultaten blijkt dat seronegatieve personen beter beschermd zijn als ze preventief hiv-remmers gebruiken, maar dat dit het best gebeurt binnen de medische omkadering van een aidsreferentiecentrum.

Minister De Block: “Hiv is een zeer ernstige aandoening die levenslang gevolgen heeft voor de patiënt. Door hiv-remmers nu terug te betalen aan mensen die geen hiv hebben maar wel een hoog besmettingsrisico lopen, kunnen we heel wat nieuwe infecties vermijden. Het blijft natuurlijk cruciaal dat zij, net als iedereen, de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en dat ze zich regelmatig laten testen op hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen.”

Vorig jaar al besliste minister De Block al om de terugbetaling van hiv-remmers vanaf 1 december 2016 uit te breiden naar álle patiënten met een hiv-besmetting, ongeacht het ziektestadium waarin zij zich bevinden. Voordien hadden hiv-patiënten pas recht op terugbetaling als hun afweersysteem onder een bepaald niveau was gezakt. Dankzij die versoepelde terugbetalingsregels kunnen hiv-patiënten in alle stadia van de ziekte rekenen op een betere behandeling en hebben ze minder kans om hun besmetting over de dragen.