De Vlaamse overheid wil begin volgend jaar het Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg oprichten en heeft daar een bedrag van 300 000 euro voor veil.

Mantelzorgers zijn volgens de Vlaamse overheid onmisbaar om te komen tot een goede gezondheidszorg. “Zij geven zin en kleur aan het leven van de zorgvrager.” Mantelzorgers verwachten wel erkenning en ondersteuning van het werk dat ze leveren. Met dat doel wil de Vlaamse overheid in de eerste helft van 2018 het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg operationeel hebben. “Er is een onmiskenbare nood aan een centralisatie van kennis en expertise die kan worden ingezet voor en door mantelzorgers, professionelen en beleidsmakers. Een vlot toegankelijk Vlaams expertisepunt mantelzorg is daarvoor het geëigende instrument. De mantelzorger zal rechtstreeks bij dit centraal punt terechtkunnen waar inzichten, gegevens, kennis, methodieken en adviezen omtrent mantelzorg in Vlaanderen gebundeld en – voornamelijk digitaal – ontsloten worden”, aldus Vlaams minister van Welzijn en Gezondheidszorg Jo Vandeurzen (CD&V).

mantelzorg grOnder meer met een gebruiksvriendelijke website wil het expertisepunt laagdrempelig en zoveel mogelijk digitale informatie verstrekken voor mantelzorgers, maar ook voor zorgverstrekkers als huisartsen die met mantelzorgers in contact komen. Het expertisepunt bundelt de informatie en stimuleert de kennisopbouw. Twee partners – het Vlaams Mantelzorgplatform en het Steunpunt Expertisenetwerken – staan in voor de dagelijkse ondersteuning van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.