De deconventie langs elektronische weg loopt niet helemaal van een leien dakje.

Op 12 april verscheen in het Belgisch Staatsblad het ‘mini-akkoord’ dat artsensyndicaten en ziekenfondsen afsloten in de medicomut. Artsen die de conventie onderschrijven, hoeven zoals in het verleden niets te doen. Artsen die zich wel willen deconventioneren, hebben hiervoor de tijd tot 12 mei (30 dagen na publicatie in het Staatsblad). Tot zo ver niets nieuws onder de zon. Wel nieuws is de manier om aan te geven dat men zich wil deconventioneren. Gebeurde dat vroeger steevast met een aangetekende brief, dan kan dit nu enkel via elektronische weg. Dat gebeurt via de beveiligde webtoepassing MyRiziv.

Nu blijkt echter dat artsen wel eens problemen ondervinden wanneer ze zich willen deconventioneren. Onder meer het niet vertrouwd zijn met het gebruik van de elektronische identiteitskaart zou volgens het Riziv mee aan de basis van sommige problemen liggen.


Meer info over toetreden tot de conventie op de website van het Riziv