De Orde van Artsen, de werkgroep PRaag en het UZ Brussel slaan de handen in elkaar om de omvang van geweld tegen artsen in kaart te brengen.

Toen iets meer dan een jaar geleden dr. Patrik Roelandt werd vermoord door een patiënt, sprak Michel Deneyer, vandaag ondervoorzitter van de Orde, de lijkrede uit. Hij hield er een pleidooi om de omvang van geweld tegen artsen tijdens de uitoefening van hun job in beeld te brengen. Met de harde cijfers in de hand kan dan bij de overheid aangeklopt worden om maatregelen te vragen. De enquête die de Orde van Artsen, de werkgroep PRaag en het UZ Brussel uitwerkten, is een rechtstreeks gevolg van de oproep van Deneyer.

Het doel van het onderzoek is informatie te bekomen over de prevalentie van soorten geweld tegen artsen. De artsen die aan de enquête deelnemen – zowel huisartsen als specialisten worden bevraagd – krijgen de vraag om de ergste casus waarmee ze geconfronteerd werden, diepgaander te bespreken. De enquêteurs gaan ook na of de artsen al preventieve maatregelen genomen hebben om geweld te vermijden. In totaal krijgen de artsen 26 vragen voorgelegd.

De enquête is in te vullen via deze link.