De Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de Vereniging van Coöperatieve Apotheken van België en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ondertekenden gisteren een akkoord over de rol van de officina-apotheker in de zorg voor de chronische patiënt. Het concept van de huisapotheker wordt daarbij gelanceerd.

De huisapotheker is een concept dat duidelijk geënt is op het voorbeeld van de huisarts. “Dankzij het totaalbeeld dat hij heeft van de patiënt, kan de huisapotheker zijn advies beter afstemmen op de individuele noden van de patiënt. In eerste instantie komt de huisapotheker er voor ambulante chronisch zieke patiënten en voor patiënten met diabetes type 2 in een voortraject diabeteszorg. Bij de behandeling en opvolging van deze patiënten zijn verschillende zorgverleners betrokken en is er vaak sprake van polymedicatie. Voor de kwaliteit van zorg is een geïntegreerde samenwerking tussen die zorgverleners cruciaal.” Volgens De Block zijn de meeste apothekers vandaag de facto al huisapothekers, zeker voor chronische patiënten. Door de term officieel te introduceren, wil de minister deze rol verder benadrukken en duidelijk maken dat apotheker en patiënt een langdurig engagement aangaan.

De apothekersorganisaties en de minister spraken tevens af dat er extra maatregelen moeten komen om de kwaliteit van de magistrale bereidingen te verbeteren. Er komt een systeem van autocontrole en magistrale bereidingen zullen in de toekomst uitbesteed worden aan apothekers die zich hierin specialiseren.

Tot slot wordt ook de wachtdienst van de apothekers licht herzien. Voor de patiënt is de belangrijkste wijziging dat er voortaan geen wachthonorarium meer zal worden aangerekend voor geneesmiddelen op voorschrift, tenzij het overduidelijk om een niet-dringend geval gaat. Voor wachtbeurten tijdens de nacht zullen apothekers een permanentievergoeding krijgen van de overheid.