Onderzoek van de Nederlandse Patiëntenfederatie toont aan dat de helft van de patiënten die een second opinion vroegen aan een andere arts, ook effectief een ander behandeladvies kregen dan van hun eigen arts. Toch is enige nuance op zijn plaats.

Aan het onderzoek namen 2300 patiënten deel. Van hen vroeg ruim 1300 een tweede mening. In de helft van de gevallen leverde dat een ander behandeladvies op. Negentig procent van de patiënten die een tweede advies vroeg, zegt daar iets van opgestoken te hebben. Een ander behandeladvies betekent echter niet noodzakelijk dat er een andere diagnose werd gesteld. Vaak zijn er immers meerder behandelingen voor eenzelfde aandoening mogelijk. Wanneer de eerste arts slechts één behandeling voorstelt, terwijl er meerdere mogelijk zijn, staat de deur open voor een ‘andere’ second opinion.

De Patiëntenfederatie Nederland raadt haar leden daarom aan drie pertinente vragen te stellen: wat zijn de mogelijke behandelingen? Wat zijn de voor- en nadelen ervan? En wat betekent het concreet in mijn situatie? Wanneer de eerste arts hier omstandig op antwoord, wordt een second opinion in veel gevallen overbodig. Een goed gesprek lost met andere woorden al heel wat problemen op.


Lees het hele rapport op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4