Het Comité voor de Evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) keurde enkele kwaliteitsbevorderende programma’s goed in het kader van het Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO).

Een eerste programma opgesteld door apotheker Chantal Leirs (Escapo) focust op enkele vaak voorkomende interacties in de klinische praktijk en heeft als doel het inperken van het risico voor de patiënt. Om ernstige bijwerkingen als gevolg van vaak voorkomende geneesmiddeleninteracties te voorkomen, is inzicht nodig in het mechanisme, de klinische relevantie, de risicofactoren en de afhandelmogelijkheden. Het project dat goedgekeurd wordt, gaat dieper in op de combinatie van coumarines met NSAID’s en antibiotica en de combinatie van statines met antibiotica en azoolantimycotica. Het project stelt werkmateriaal voor dat gebruikt kan worden om het overleg tussen artsen en apothekers te stroomlijnen. Voor elke interactie is er een fiche met de belangrijkste ‘takehome messages’ over mechanisme, risicofactoren, klinische relevantie en afhandelmogelijkheden en een sjabloon om afspraken vast te leggen met alle opties die aan bod zijn gekomen in het theoretische gedeelte.

Een tweede programma is van de hand van Luc Lefebvre (SSMG) en apotheker Christian Elsen en wil bijdragen tot een betere, interdisciplinaire aanpak van polymedicatie bij ouderen. Het programma gebruikt daarbij efficiënte en complementaire beheersinstrumenten voor polymedicatie, werkt gestandaardiseerde communicatiemiddelen uit tussen voorschrijvende artsen en apothekers over alle problemen van polymedicatie bij ouderen en maakt persoonlijke medicatieschema’s op.

Carolien Bogaerts, coördinator beroepsontwikkeling bij KOVAG, werkte een programma uit dat inspeelt op het verband tussen psychofarmaca en vallen. Het programma geeft eerst een kort overzicht van valrisicofactoren en gaat daarna dieper in op het verband tussen medicatie en vallen, waarbij de focus ligt op psychofarmaca (benzodiazepines, antidepressiva en antipsychotica). Het uiteindelijke doel van het programma is het verminderen van het gebruik van benzodiazepines.

Een laatste goedgekeurd programma is van de hand van apotheker Marie Van de Putte. Zij wil met de website www.transmuralemedicatiezorg.be het lokaal multidisciplinair overleg in verband met geneesmiddelen gerelateerde problemen bij opname en ontslag faciliteren  en de actoren aanzetten tot het maken van lokale, multidisciplinaire afspraken.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4