De vaccinatiegraad bij Vlaamse baby’s en peuters blijft erg hoog. Dat blijkt uit het vierjaarlijkse onderzoek dat de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen uitvoeren in opdracht van de Vlaamse overheid en waarvan de resultaten gisteren werden gepubliceerd.

Bij de peuters blijft de vaccinatiegraad voor alle aanbevolen vaccins stabiel en hoog. De eerste dosis MBR wordt toegediend aan 96,2% van de peuters. Dat is hoger dan de vaccinatiegraad van 95% die de Wereldgezondheidsorganisatie vooropstelt om de ziektes uit te roeien. Voor de vaccins tegen polio, difterie, tetanus en kinkhoest, Haemophilus influenzae type b en hepatitis B, pneumokokken en meningokokken C is de vaccinatiegraad boven de 90%. Dat betekent dat de ziekte nog wel kan voorkomen, maar zich nog moeilijk kan verspreiden.

Bij zestienjarige adolescenten steeg de vaccinatiegraad voor alle vaccins, behalve voor hepatitis B, wat deels te verklaren is door de overgang van een vaccinatie met drie dosissen naar een vaccinatieprogramma met twee dosissen. De controledrempel (90%) wordt behaald voor de eerste dosis difterie, tetanus en pertussis en voor polio op 6-jarige leeftijd. De HPV-vaccinatie (o.a. tegen baarmoederhalskanker) behaalt voor de eerste en tweede dosis een vaccinatiegraad van meer dan 90% en 89,5% voor dosis 3. De vaccinatiegraad voor mazelen, bof en rubella stijgt met 1% tot 93,4%, maar de eliminatiedoelstelling van 95% is nog niet gehaald.

“Ons vaccinatieprogramma is een succesverhaal. De vaccinatiegraad is zo hoog dat al heel wat ziekten zich niet meer kunnen verspreiden bij onze baby’s en jongeren. Ziekten die vroeger heel wat kinderlevens eisten, hebben we zo bijna doen verdwijnen. Maar we moeten onze inspanningen blijven volhouden. Nog niet alle vaccinatiedoelstellingen voor onze jongeren zijn gehaald en daarom moeten we blijven informeren over het nut van vaccinatie. Daarnaast willen we volwassen nog beter bereiken, met een specifieke inspanning voor de zwangere vrouwen”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V). Hij is vooral verheugd dat de HPV-vaccinatie zo’n succes is. “Op zes jaar tijd zijn we erin geslaagd om 90% van onze meisjes te beschermen tegen de meest voorkomende types van het humaan papillomavirus die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Op dit moment doorstaan we hiermee vlot de vergelijking met andere Europese landen die ook een HPV-vaccinatieprogramma hebben voor adolescente meisjes. Ook de vooruitgang met 10% over 10 jaar tijd in de vaccinatiegraad tegen mazelen, bof en rubella stemt mij tevreden.”


Zie ook: het bericht op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4