Meer dan driekwart van de actieve huisartsen in België schrijft in meer dan de helft van de gevallen de goedkoopste geneesmiddelen voor. Bijna één op vijf haalt zelfs meer dan 60% goedkoopste geneesmiddelen.

Met een zekere trots meldde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) eind vorige week de cijfers die aantonen dat de campagne rond goedkoop voorschrijven zijn effect niet heeft gemist. “De campagne maakt deel uit van een reeks maatregelen die de gezondheidszorg goedkoper moet maken. In 2015 vroeg ik de huisartsen om minstens de helft van de geneesmiddelen goedkoop voor te schrijven. Minder dan twee jaar later volgt driekwart deze oproep,” aldus de minister.

Van de 12 733 actieve huisartsen zijn er nog 3440 die het quotum van 50% goedkoopste geneesmiddelen niet haalden. Meer dan de helft (6919) schrijft tussen 50 en 59,99% goedkoopste geneesmiddelen voor, de resterende 2374 huisartsen halen zelfs meer dan 60% goedkoopste geneesmiddelen.

De Block berekende dat de patiënt tussen 2015 en eind 2018 zijn factuur zal zien dalen met 9,4 miljoen euro. Enerzijds is er de daling van de prijs van vele honderden geneesmiddelen, goed voor een besparing van 71,4 miljoen euro voor de patiënten. Anderzijds wordt dat deels tenietgedaan door de stijging van de prijs voor neussprays en antibiotica, goed voor een meerkost voor de patiënt van 62 miljoen euro.


Zie ook: het persbericht op de website van Minister De Block

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4