Sinds 1 februari van vorig jaar kan een huisarts een patiënt met diabetes type 2 opnemen in het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 – voortraject’. In dat kader moet de huisarts een aantal gegevens uit het GMD overdragen via het Healthdata-platform. Deze gegevensoverdracht start in de loop van dit jaar, maar de exacte datum is nog niet gekend.

Dat de datum van de overdracht nog niet bekend is, betekent niet dat de huisartsen geen gegevens moeten opslaan in het Globaal Medisch Dossier van de patiënt met diabetes. Alle gegevens uit het zorgprotocol dienen nu al in het GMD opgenomen te worden. Dat omvat zowel gegevens over de levensstijl (rookgedrag, voeding en lichaamsbeweging) als klinische gegevens (BMI, bloeddruk) en de resultaten van een reeks onderzoeken (lipidenbalans, serumcreatinine, microalbuminurie). Voorts moeten samen met de patiënt de doelstellingen vastgelegd worden.

In een eerste fase – dus nog in de loop van dit jaar – zal de huisarts slechts een beperkte set gegevens van het zorgprotocol moeten overdragen. Het gaat daarbij om de gegevens die de huisarts op gestructureerde wijze kan registreren in het elektronisch medisch dossier: startdatum van het voortraject, gewicht, lengte, systolische bloeddruk, diastolische bloeddruk, HbA1c, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceriden, eGFR en microalbuminerie.

Wat de gegevens betreft die nog niet moeten worden doorgestuurd, werkt een werkgroep voorstellen uit om die gegevens uniform te standaardiseren voor alle EMD’s. Pas wanneer die standaardisatie is ingebouwd, moeten huisartsen die gegevens overdragen.


Zie ook: de website van het Riziv

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4