Voortaan kunnen Nederlandse vrouwen tot ze 6,5 weken zwanger zijn, bij hun huisarts terecht voor een abortuspil. De minister van Volksgezondheid Edith Schippers vindt dit een logisch gevolg van de vertrouwensrelatie die er bestaat tussen de huisarts en zijn patiënt, wat drempelverlagend werkt voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn.

Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) Europa vanaf 2002 poliovrij verklaarde, bracht de Hoge Gezondheidsraad zopas een dubbel advies uit over de vaccinatie tegen poliomyelitis, een over vaccinatie bij kinderen en adolescenten een tweede over vaccinatie bij volwassenen. De twee adviezen komen er omdat vluchtelingen die naar ons land komen een mogelijk risico inhouden.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) maakte vorige week zijn rapport bekend over de noodzakelijke en minder noodzakelijke preoperatieve onderzoeken (zie nieuwsbrief van vorige week). Het KCE ontwikkelde tevens een app voor smartphone, tablet of pc.

De kaap van vijf miljoen Belgen die toestemming geven voor de beveiligde digitale uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverleners, werd begin dit jaar bereikt. Dat laat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) weten.

W.E.M.M.E.L., het expertisecentrum Waardig Levenseinde, lanceert deze maand een nieuw tijdschrift dat volledig gewijd is aan palliatieve zorg en als titel Peiler meekreeg.

Op 8 september vindt voor het eerst een ingangsexamen voor studenten geneeskunde en tandheelkunde plaats in het zuiden van het land.

Mag een arts bij betwisting van een testament inzage verlenen in het medisch dossier van de overleden patiënt? Een vraag waarover de Nationale Raad van de Orde van Artsen zich boog.

Mag een arts die geen therapeutische relatie heeft met een patiënt, deze patiënt zonder diens toestemming onderzoeken in opdracht van een derde en in het kader van de opstelling van een omstandige geneeskundige verklaring met het oog op de aanstelling van een bewindvoerder? Over die vraag boog de Nationale Raad van de Orde van Artsen zich.

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) organiseert op zaterdag 18 februari een studiedag over de rol van de apotheker in de gezondheidszorg.

Veel van de onderzoeken die een patiënt voor een operatie ondergaat, zijn onnodig. Dat zegt het Federaal Centrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in een rapport dat deze week verscheen.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4