De regering bereikte eind vorige week een akkoord over de responsabilisering van werkgevers, werknemers en artsen in het kader van de her-inschakeling van langdurig zieken.

De kogel is eindelijk door de kerk. Ook Franstalig België krijgt vanaf volgend academiejaar een ingangsexamen bij het begin van de studies geneeskunde.

De Orde van Artsen, de werkgroep PRaag en het UZ Brussel slaan de handen in elkaar om de omvang van geweld tegen artsen in kaart te brengen.

Op 1 april verandert de terugbetalingsregeling voor neussprays en maagzuurremmers. Een maand later volgen antibiotica.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) stelde eind vorige week haar langverwachte alcoholplan voor. Too little too late, volgens nogal wat waarnemers.

Een recente studie van FeBelGen, de koepel van de producenten van generische geneesmiddelen en biosimilars in België, toont aan dat de introductie van vijftien bijkomende generieke geneesmiddelen in de loop van 2015 en 2016 jaarlijks een besparing van 68 miljoen euro oplevert.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid verklaart de griepepidemie officieel beëindigd. Het maakt meteen ook een eerste balans op van het afgelopen griepseizoen.

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de Vereniging van Coöperatieve Apotheken van België en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ondertekenden gisteren een akkoord over de rol van de officina-apotheker in de zorg voor de chronische patiënt. Het concept van de huisapotheker wordt daarbij gelanceerd.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zet het licht op groen voor een proefproject waarbij 120 huisartsen via videoconferentie een beroep kunnen doen op interculturele bemiddelaars, zeg maar tolken die hen in twintig talen kunnen bijstaan.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zette vandaag het licht op groen voor twaalf proefprojecten inzake thuishospitalisatie. De projecten hebben betrekking op antibioticatherapie en andere zorgvormen in de thuisomgeving, zoals de behandeling van tumoren.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4