In 2015 werden 606 adviesaanvragen geregistreerd bij het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO). Dat brengt het totaal op 3170.

Het Riziv publiceerde deze week op zijn website het vierde informatieblad van 2015 (!). Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan de rechtspraak inzake geschillen tussen de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle en zorgverstrekkers.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) maakte deze week bekend welke 24 projecten rond mobile health begin volgend jaar van start mogen gaan.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en de ziekenfondsen ondertekenden deze week een pact waarin de rol bepaald wordt van de ziekenfondsen binnen het gezondheidszorgsysteem.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ondertekende vorige week samen met Zsuzsanna Jakab, directeur van het regionaal bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voor Europa, een samenwerkingsakkoord tussen de WGO en ons land.

Experten gingen tijdens een consensusvergadering van het Riziv na of de inname van vitamine D en calciumsupplementen het risico op osteoporose en breuken helpen verminderen. Het Riziv wil de aanbevelingen van de experten samen met Test-Aankoop rechtstreeks aan de patiënten meedelen.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wil met een enquête te weten komen hoe de Belg denkt over de zorg die hij bij zijn levenseinde wil krijgen.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) komt gedeeltelijk terug op de beslissing om neussprays die corticosteroïden bevatten zonder voorschrift – maar duurder – beschikbaar te stellen in de apotheken.

Federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) voert de strijd tegen hiv en aids op. De kamercommissie Volksgezondheid besprak deze week haar voorstel over de afname van hiv-tests door niet-gezondheidswerkers en nog deze week wordt de zelftest voor de opsporing van hiv verkrijgbaar in de apotheken.

Buiten het ziekenhuis worden in België per 1000 inwoners momenteel nog steeds 1000 antibioticabehandelingen per jaar voorgeschreven. Te veel zegt BAPCOC, de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid, naar aanleiding van de Europese Antibioticadag op 18 november.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4