AADM (waarvan Domus Medica deel uitmaakt) maakt zijn standpunt kenbaar omtrent de ontbinding van het conventieakkoord naar aanleiding van het verschijnen van de programmawet 25 december 2016:

Christiaan Decoster gaat op pensioen als directeur-generaal Gezondheidszorg van de federale overheidsdienst Volksgezondheid en wordt opgevolgd door Pedro Facon. Die is momenteel nog kabinetschef gezondheidszorg op het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgverstrekker de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. De overgangsperiode waarin de oude modellen nog gebruikt mochten worden, loopt af op 31 december 2016. Er is wel een tolerantieperiode voorzien tot en met 30 juni 2017. In deze periode zullen de ziekenfondsen toch nog terugbetalen bij gebruik van de oude modellen.

Steeds meer artsen maken gebruik van een elektronisch voorschrift. Maar wat wijzigt er op 1 januari 2017?

Op 1 januari versoepelen de voorwaarden voor terugbetaling van antivirale geneesmiddelen tegen hepatitis C. Meer patiënten komen in aanmerking, en ook meer artsen kunnen de middelen voorschrijven.

De gezondheid van de Vlaming gaat erop vooruit. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid bekendmaakte in aanloop naar de Vlaamse gezondheidsconferentie die plaatsvindt op 16 en 17 december. Daar worden de gezondheidsdoelstellingen voor voeding, beweging, tabak, alcohol en drugs, die afliepen eind 2015, hernieuwd.

De Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging (GDT’s) krijgen voortaan jaarlijks een structurele financiering van het Riziv per inwoner van hun zorgzone.

Het Riziv stuurt zorgverstrekkers een mededeling in verband met het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) omdat daar recent nogal wat vragen over gerezen waren.

Vanaf 1 januari 2017 worden zes ziektes toegevoegd aan de lijst van meldingsplichtige ziektes. Deze ziektes moeten door artsen aan het agentschap Zorg en Gezondheid gemeld worden wanneer ze de aandoening vaststellen.

Sinds begin dit jaar maakt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidzorg (KCE) op regelmatige basis een nieuwsbrief met daarin een update van voor huisartsen belangrijke berichten. Op 1 december verscheen de vijfde editie van deze nieuwsbrief.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4