In een lijvig dossier geeft de Hoge Gezondheidsraad zijn visie op en definitie van burn-out en geeft het een aantal aanbevelingen om dit actuele medische probleem aan te pakken.

Een arts die om persoonlijke redenen weigert euthanasie uit te voeren, heeft de deontologische plicht de patiënt die er om vraagt, te verwijzen naar een andere arts. Dat zegt de Nationale Raad van de Orde der Artsen.

De twintig jaar oude voedingsdriehoek werd begin deze week bij het oud papier gezet. Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven publiceerde immers twee nieuwe driehoeken die drastisch afwijken van de voorgaande.

Er komt voorlopig geen verplichting voor huisartsen en tandartsen om de meest gebruikelijke tarieven te afficheren. Een wetsvoorstel in die zin werd deze week weggestemd in de kamercommissie Volksgezondheid.

Dit jaar slaagden 1256 kandidaten in het toelatingsexamen voor de opleiding arts of tandarts. Dat deelt het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen mee.

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) verandert zijn naam in Vlaams Instituut Gezond leven. De naamsverandering moet de koerswijziging symboliseren die het instituut onderging. Voortaan wil men ook het grote publiek informeren over gezond leven in het algemeen en gezonde voeding, beweging, sedentair gedrag, roken en mentale gezondheid in het bijzonder.

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk ondertekenden deze week een akkoord om samen nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs op de markt te brengen. Dat deelde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block woensdag mee.

Het Belgisch Staatsblad publiceerde half augustus het Koninklijk Besluit waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaronder het Verzekeringscomité van het Riziv overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van proefprojecten voor geïntegreerde zorg.

Te Gek!? lanceert de campagne 4 voor 12 om eens te meer de aandacht te vestigen op psychische problemen.

Bert Winnen, de huidige kabinetschef van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) volgt eind dit jaar Ri De Ridder op als directeur-generaal van het Riziv. Dat schrijft het tijdschrift Medi-Sfeer.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4