Vanaf 20 juni 2017 kunnen ook huisartsen een re-integratietraject voor een patiënt starten. Met dat doel voor ogen werkte de beleidscel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) samen met het Riziv en het eHealth-platform een digitaal re-integratiedossier uit.

De eerste zomerprik ligt achter de rug. Traditioneel lanceert Zorg en Gezondheid Vlaanderen half mei zijn warmteactieplan.

De Vlaamse overheid wil begin volgend jaar het Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg oprichten en heeft daar een bedrag van 300 000 euro voor veil.

Het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) publiceerde deze week een richtlijn over de aanpak van pancreaskanker. Het KCE koos ervoor geen volledige update te maken van de richtlijn van 2009, maar voor een update van drie klinische vragen die door de Guideline Development Group als meest prioritair werden bestempeld.

Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) lanceerde begin deze week een plan van aanpak tegen kindermisbruik. Ook de huisartsen hebben daarin een rol te spelen.

Het Riziv kondigde begin deze week maatregelen aan die het frauduleus gebruik van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken moeten tegengaan.

De regering bereikte vorige week een akkoord over het dossier van de ‘Riziv-nummers’ en over de bepaling van de artsenquota. Studenten die in 2017 afstuderen, krijgen allemaal een attest en kunnen beginnen aan hun specialisatie of opleiding tot huisarts.

Het Riziv publiceert op zijn website de lijst met kwaliteitsbevorderende programma’s in het kader van Medisch-farmaceutisch Overleg (MFO) die het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) goedkeurde. We stellen u de Nederlandstalige programma’s kort voor.

Vanaf maandag 1 mei zijn bisfosfonaten* voor de behandeling van osteoporose vergoedbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts.

Momenteel organiseert de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de VUB in nauwe samenwerking met de Orde van Artsen en de werkgroep PRaag een bevraging over agressie tegenover artsen.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4